مبانی و ساختار رئالیسم در ادبیات داستانی
67 بازدید
محل نشر: پژوهش زبان و ادبیات فارسی » بهار و تابستان 1385 - شماره 6 »(14 صفحه - از 99 تا 1
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی